Skip to content
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Kurum ve Kuruluşlar
Kurum ve Kuruluşlar
Cami

HACI  BAYRAM-I VELİ CAMİİ

Ulusta Roma Dönemine ait Agustus Tapınağı’nın yanında bulunan ve Ankara için sembol olmuş Hacı Bayram-ı Veli Camii, Hacı Bayram-ı Veli‘nin vefatından iki yıl önce H.831/M.1427-28 yılında inşa edilmiş taş kaideli,tuğla duvarlı ve kiremit çatılı bir yapıdır .Takip eden dönemlerde yapılan onarımlar nedeniyle orijinalliğini kaybetmiştir. Yapının ilk mimarı hakkında kaynaklarda bilgi yoktur.

İlk yapıdan zemin altında bulunan dört adet "çilehane" veya "halvetha-ne'ler kalmıştır. Boyuna dikdörtgen planlı çatılı yapı 13,5 x 20 m dış ölçülerdedir. Zemin katta 437 metrekare, üstteki mahfilde ise 263 metrekarelik bir kullanım alanına sahiptir.Caminin duvarları taş temel üstüne tuğla ile örülmüştür. Bazı yerlerde subasman seviyesine kadar devşirme taş kullanılmıştır. Pencereler de kesme taştandır. Yapının güneyinde  Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, doğusunda Augustus tapınağı vardır.Yapının doğu cephesinde, eksenden kuzeye doğru kaymış basık yuvarlak kemerli dikdörtgen silmelerin kuşattığı bir kapı vardır.Bu kapının kuzeye doğru alt köşesinde son cemaat yerinde bulunan bir başka kapıda çilehaneye açılmaktadır.Caminin kuzeydeki üstü kapalı son cemaat yeri, yakın za­manlarda yapılan eklentilerle kuzeye doğru genişletilmiştir. Bu genişletme sırasında son cemaat yerinin üs­tünde, dışa bakan alt pencereler kapı haline getirilmiştir. 1941 yılında yapılan batıdaki eklentinin güney cep­hesinde alt ve üst pencerelerin arasında yeşil sırlı tuğlalarla bir satır halinde, celi sülüs hatla "La ilahe illal­lah Muhammedün resulullah" \ıe iki alt pencere arasına da "Ya Velîyallah" ibaresi yazılmıştır. Caminin batı­da, kuzeyde ve doğuda olmak üzere üç kapısı vardır. İç kısmın zengin süslemeleri dikkat çeker. Ahşap, çini ve alçı camide sanatkârane bir şekilde kullanılmıştır. Ahşap tavan, çıtalarla bölünmüş, tavanın ortasında altı­gen bir göbek altı sıra pervazla çevrilmiş, ortası altıgenlere bölünmüştür. Pervazlar lacivert, kırmızı, koyu koyu yeşil ve patlıcan moru renkli çiçeklerle, arada bir kullanılan yaldızlarla bezenmiştir. Mahfel tavanı da aynı şekilde altıgen küçük bir göbek vardır. Yan mahfelde ise dikdörtgen bir göbek olup geometrik ve kalem işi süslemeleriyle  ahşap işçiliğinin güzel bir örneğidir. Mahfeli taşıyan kiriş ve direklerde de yazı ve ka­lem işi süslemeler görülür. Mahfeldeki müezzin köşkünün çevresi de üç sıra pervazla çevrelenmiş, ortası çı­talarla karelere bölünmüştür. Caminin alt pencerelerini çevreleyen ahşap pervazlar çiçeklerden oluşan kalem işiyle süslenmiştir. Pencerelerin ahşap kanatları vardır. Duvarlar alt pencerelerin üstüne kadar çinilerle süs­lenmiştir. Çinilerden kuzeyde mahfelin altında kalanları eski olup diğerleri yenilenmiştir. Kelime-i tevhid ve ayetler yazılıdır.

Caminin iki kademeli batı cephesinin harime sonradan eklenen ikinci kademesinin güney yüzünde alt ve üst pencerelerin arasında yeşil sırlı tuğlalarla bir satır halinde ve iki alt pencere arasında celi sülüs ile Kelime-i Tevhid yazılmıştır..Yazıların altında  kapatılan kemer askılığının üst sağ ve solunda birer kitabe vardır.Biri Türkçe diğeri Arapça olan her iki  kitabe de 1714 tarihinde yapılan onarımla ilgili aynı bilgiyi verir.Kitabelerde anlam olarak ;

‘Bu güzel ve mefharetli camii Allah’ın evliyasından Hacı Bayram-ı Veli bina etti.Kuşluktan yatsıya kadar geçen zamanlarda harab oldu. Hacı Bayram-ı Veli neslinden Şeyh Mehmet Baba ihtimamıyla büyük babasının camisini tamir etti.Tamirin hitamını görenler şevk ile bu tarihi         H.1126/ ( M.1714) söylediler’ yazmaktadır.

18.Yüzyıla ait Hacı Bayram-ı Veli Camii ‘nin taklit kündakari tekniği ile yapılmış ahşap minberinin tasarım ve kalem işleriyle istisna­dır. Sivri külahı, köşk kısmı ve kemerli geçidi ile bir şaheserdir. Minberin Ajurlu olarak işlenmiş merdiven korkuluklarının alt kısmındaki aynalıklar, oniki kollu yıldızlar ile aralarında kalan çokgenlerin birbirlerine ince çıtalarla birleştirilmeleriyle meydana gelmiştir.Tüm minber daha sonraki dönemlerde çeşitli şekillerde boya ile boyanarak süslenmiştir.Minberde herhangi yapım veya onarım kitabesi yoktur

Alçı mihrabı ise tavana kadar yükselir. Mihrap çevresini dört sıra silme dolaşır. Kalıplama tekniği ile yapılmış olan stalaktit alçı mihrap, duvarın 1/3’ünü kaplar.Form ve boyut olarak Ankara Aslanhane Camii mihrabını, malzeme olarak diğer 17. ve 18. yüzyıl Ankara mescitlerini hatırlatır.En dışta stalaktitli bir silme ile çevrili olan mihrabın üst kısmı palmet motiflerinden oluşan mazgal benzeri bir görüntüye sahiptir.İçeri doğru ikinci bordürde Kelime-i Tevhid tekrarlanır.Üçüncü bordür birbirleriyle kesişerek çoğalan yıldızların meydana getirdiği geometrik bir süsleme ile doldurulmuştur.Dördüncü ve son bordürde ise nesih yazıyla yazılmış olan birbirini takip eden Kelime-i Tevhid yer alır. Mihrap alınlığında Kur’an dan Surelerin yazıldığı beş sıra nesih yazılı pano sıralanır.Bunlardan üç tanesinde Cin Suresi, 18. ayetten alınan ‘ ve inne’lmesacide ve’la’tedu  ma Allah’ı ahaden ’ yazısı vardır.

Son cemaat yerinde kapının solundan bir merdivenle mahfele çıkılır. Yine aynı yerden diğer bir merdivenle de caminin zeminindeki halvethane\ere inilir. Türbeye bitişik olarak ya­pılmış olan minare kesme taş kaideli tuğla gövdelidir. Burada Hacı Bayram-ı Velî Hazretleri için bir istisna olarak ikinci şerefe yapılmıştır. Şerefelerin altı, kirpi saçaklıdır. Korkulukları tuğladır. Mübarek Galib minare­nin onarımını yapan ustanın Muhammed b. Ebu Bekir el-Hemedanîolduğunu bildirir.

Hacı Bayram-ı Veli Camii minaresi, caminin kıble cephesine bitişik olan Hacı Bayram-ı Veli Türbesinin güney doğu köşesi ile organik bir bütünlük göstermektedir.Minare kare planlı taş kaideli, silindirik tuğla gövdeli ve çoğunlukla Sultan camilerinde  veya hanedan üyelerinin yaptırdığı camilerde olduğu gibi iki şerefelidir.Bunun açıklaması Hacı Bayram-ı Veli’ye duyulan saygı olmalıdır.Oldukça yüksek olan minare, ilk şerefe ile takiben daralan gövdenin üstündeki daha küçük ikinci şerefesi, petek ve konik külahla tamamlanır.

Hacı Bayram-ı Veli Camii ahşap ve ahşap üzerine kalemişi süslemeleri  yanısıra çini süsleme bakımından da oldukça zengin bir yapıdır.Yapıda eski ve yeni süslemeler oldukça yoğundur.Son olarak 1940 yılı onarımında kadınlar mahfili altındaki iç duvarlar hariç bütün iç cephe alt sıradaki pencerelerin üst hizalarına kadar mavi-beyaz çinilerle kaplanmıştır.Çinilerin bitiminden sonra duvara, kalemişi palmetli bir süsleme kuşağı ile geçilir.Yazı kuşağında Besmele’ den sonra İnna Fetahna Leke  suresi yazılmıştır.Surenin devamında Ketebehü el fakir eş-Şeyh Muhammed şeklinde imza atılmış olup tarih yoktur.

 
Hastane
 
Okul
 
Muhtarlık
 

Duyurular

2014 YILI ETKİNLİĞİMİZE DAVET Her yıl geleneksel olarak kutladığımız  Hacı Bayram-ı Veli Anma Etkinlikleri bu yıl 22 Haziran 2014 Pazar günü Yeşilöz Mah.İrfanbaştuğ Cad.protokol yolu giriş köprüsü altında gerçekleştirilecektir.Saat 13.30 da başlayacak etkinliğimizde Hacı Bayram-ı Veli Hz.lerinin Annesinin türbe açılışıda yapılacaktır. Tasavvuf müziği eşliğindeki semazen gösterisi ile devam edecek etkinliğimizde  misafirlere Et,pilav ve aşure ikramının yapılacağı etkinliğimizde, günün anısına  kitap  dağıtımıda gerçekleştirilecektir.Tüm Hacı Bayram-ı sevenleri ailecek etkinliğimize bekliyoruz. 

SOLFASOL MERKEZ CAMİİ İÇ DİZAYN VE MİNARESİ RESTORE EDİLDİ
Solfosal merkez camii iç kısım  lambiri, boya badana işleri yapılarak halısı değiştirildi.

SOLFASOL MEZARLIĞI TEMİZLETİLDİ
Bakımı ve koruması dernek başkanlığımız tarafından yapılan solfasol mezarlığı 2010 yılı bakım ve temizliği Ankara Büyük şehir Belediye başkanlığı ve derneğimiz işbirliği ile yapıldı.

10. HACIBAYRAM-I VELİ ANMA ETKİNLİKLERİ SOLFASOLDA YAPILDI
Anadolu’nun manevi mimarlarından sayılan ve Türk tasavvuf kültüründe önemli yeri olan Hacı Bayram- ı Veli, doğumunun 657. yılında anısına düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı.

Saat

Ziyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
Site Yönetimi
Sitemiz ile ilgili görüşlerinizi ziyaret
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

Arama


SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi